Welkom op de website van de Vaartkerk. Hier vindt U relevante informatie van de Gereformeerde Kerk te Eemdijk.
Voor gasten willen we een indruk geven van wat er in onze gemeente gebeurt, voor leden bieden we actuele informatie.
Als kleinere gemeente werken wij samen met de Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg, www.gkbs.nl,
o.a. op het gebied van catechese, vorming & toerusting en het wekelijks kerkblad "Kerkwijzer".

VAARTKERK

Diensten in de week voor Pasen

In de week voorafgaand aan Pasen bent u van harte welkom in de meditatieve bijeenkomsten die vanaf maandagavond in de Chr. Geref. Kerk op Eemdijk gehouden worden, van 19.00-19.45 uur. Centraal daarin staat de persoon van Maria Magdalena.

Op maandag 26 maart: Lucas 8 vers 1-3: het dienen van Maria.

Op dinsdag 27 maart: Marcus 15 vers 40-41: het volgen van Maria.

Op woensdag 28 maart: Marcus 15 vers 42-47 : het blijven van Maria.

Er zal een gebed worden gedaan, we zingen, er is een korte overdenking en een bijdrage in de vorm van een gedicht.

Op donderdagavond 29 maart om 19.30 uur is er een gezamenlijke bijeenkomst in de Vaartkerk van de drie kerken op Eemdijk, met medewerking van Samen Eemdijk. In deze dienst zingen we samen, luisteren we naar de Bijbel en bidden we.

Op Goede Vrijdag is er een sobere dienst in de Vaartkerk, om 19.30 uur.

Op Paasmorgen zingen we met elkaar de lof van onze opgestane Heer, want die dag is het grootste feest van de kerk. Onze Heer is bij machte ons te redden, uit alle machten van bederf en kwaad. Zijn rijk komt!

De Kleine Kracht bij Happietaria


Op 8 maart, internationale vrouwendag, is vrouwenvereniging 'De Kleine Kracht' te gast geweest bij de Happietaria in Utrecht.

Happietaria is een pop-up restaurant, dat 5 weken lang volledig door studenten en andere vrijwilligers wordt gerund. Alle kosten, zoals een locatie, hulp van een kok en boodschappen, worden zoveel mogelijk gesponsord. Hierdoor kan bijna de volledige opbrengst van het restaurant geschonken worden aan een goed doel.

De opbrengst was dit jaar voor een project van TEAR in Colombia, om fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen tegen te gaan.
Diensten Vaartkerk Eemdijk

Woensdag 14 maart
Biddag
10.00 uur Ds. E.H. Egberts, Nijkerk
19.30 uur Ds. ???
    Collectes:
        1. Kerk
        2. Bouwfonds
        Deurcollecte: Genadebank

Zondag 18 maart 
10.00 uur Ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum
19.00 uur Ds. D. Coppoolse, Odijk
    Collectes:
        1. Diaconie
        2. Bouwfonds
        Deurcollecte: Kerk

Zondag 25 maart 
10.00 uur Ds. R.J. van Elderen
19.00 uur Dhr. D.A. Muurling, Barneveld
    Collectes:
        1. Kerk
        2. Bouwfonds
        Deurcollecte: AHA: hulp opvang daklozen Amsterdam