Diaconaat

Het diaconaat is het sociaal eerbetoon van de kerk. Het wil handen en voeten geven aan het evangelie, in barmhartigheid en gerechtigheid. Het gaat bij diaconaat om de waardigheid van de mens als beelddrager van God. Noodgedwongen leven tallozen beneden die waardigheid. Het gaat daarbij om mensen die lijden door honger, gebrek, een handicap, discriminatie, maatschappelijke achterstand, vervolging en onvrijheid.

De diaconie wil graag in de Bijbelse lijn handelen. Duidelijk is dat vanaf het prille begin van de christelijke gemeente, zoals beschreven in Handelingen 6, er verband geweest is tussen het werk van de diakenen en het samenkomen van de gemeente. De diakenen deelden bij de Avondmaalsviering brood en wijn uit als tekenen van het lichaam en bloed van Christus. Ook deelden zij eten en drinken uit aan de behoeftigen.

 

Door de maatschappelijke veranderingen in onze tijd zijn de problemen waar de diakenen voor komen te staan anders van aard geworden. De diaconale taak verschuift steeds meer in de richting van sociaal pastoraal werk en het toezien op gerechtigheid. De betrokkenheid van de gehele gemeente is hierbij van groot belang. Diaconaat is immers een zaak van de gehele gemeente.

 

De diaconie ziet het als haar opdracht de gemeente te stimuleren tot bewust omzien naar mensen die, dichtbij en wereldwijd, in problemen zijn geraakt. Daar waar hulp nodig is zal de diaconie hulp bieden, of naar wegen zoeken die tot hulp leiden.

 

Klik hier voor meer informatie over het diaconaat.

 

ZWO-commissie

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-commissie is een zelfstandige commissie van de Vaartkerk die verantwoordelijkheid aflegt aan de kerkenraad. Het werkterrein van de ZWO-commissie is vooral zending en werelddiaconaat.

 

Klik hier voor meer informatie over de ZWO-commissie.