DIENSTEN

Elke zondag is er dienst om 10.00 uur. Deze dienst is ook online mee te kijken via Youtube of de Kerkomroep.

 

In de meeste ochtenddiensten wordt een vaste orde van dienst gehanteerd. Er wordt voornamelijk gezongen uit het Liedboek voor de kerken, het Nieuwe Liedboek en de Evangelische Liedbundel. Doordat we de beamer gebruiken, is het ook werkbaar geworden om liederen uit andere bundel te gebruiken. Lezen doen we (meestal) uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Voor bijzondere diensten (avondmaal, doop, openbare geloofsbelijdenis, bevestiging ambtsdragers) wordt geput uit het Dienstboek (een proeve). Tijdens de dienst is er oppas voor de kinderen tot 4 jaar en kindernevendienst voor de kinderen van 4 tot en met 10 jaar. De kinderen mogen al voor de dienst naar hun eigen ruimte toe.

 

 

BIJZONDERE DIENSTEN

 

Regelmatig zijn er bijzonderen diensten. Een aantal voorbeelden van deze diensten zijn:

  • Viering van het Heilig Avondmaal: Vier keer per jaar wordt in zowel de ochtend- als avonddienst het Heilig Avondmaal gevierd. De belijdende leden worden aan tafel genodigd. Wie toegelaten is tot het Avondmaal in de eigen kerk, is ook van harte welkom om het Avondmaal in de Vaartkerk mee te vieren. Bij voorkeur na voorafgaande melding aan de kerkenraad. We vieren het Avondmaal op de tweede zondag van de maandag maart, juni, september en december. Op deze zondagen is er om 15.30 uur ook een Avondmaalsviering in verpleeghuis De Haven. Dit doen we gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk en Nederlands Gereformeerde Kerk in Bunschoten-Spakenburg. Ook wordt in de week voorafgaand aan Pasen in de Vaartkerk op donderdagavond het Avondmaal gevierd.

  • Bediening van de Heilige Doop: In principe kan in elke dienst de doop bediend worden. Wil jij jouw kind laten dopen? Neem dan minsten twee weken voor de gewenste doopdatum contact op met de scriba: scriba@vaartkerk.nl

  • Kerkelijke huwelijksbevestiging: De dienst ter ere van de kerkelijke huwelijksbevestiging staat los van de gewoonlijke erediensten. Wilt u graag uw huwelijk kerkelijk bevestigen? Neem dan minimaal drie maanden voor de gewenste datum contact op met de scriba: scriba@vaartkerk.nl

  • Bid- en Dankdag: Biddag wordt gehouden op de tweede woensdag van maart en Dankdag op de eerste woensdag in november. 's Ochtends is er een kinderdienst in samenwerking met de School met de Bijbel. De kinderdienst wordt georganiseerd door een samenwerking van de drie kerken in Eemdijk, namelijk de Westerkerk, Christelijk Gereformeerde Kerk en Vaartkerk.

 

Het team 'De Vaart erin' organiseerd meerdere keren per jaar bijzondere diensten. Denk bijvoorbeeld aan diensten voor én met mensen met een beperking, familiediensten, zangdiensten, buitendiensten en diensten met een spreker. Klik hier voor meer informatie over 'De Vaart erin'.

Ook voor kinderen en jongeren worden er diensten georganiseerd, zoals Kerk op Schoot, Gezin-School-Kerk en Jeugddiensten. Klik hier voor meer informatie over alle activiteiten voor kinderen en jongeren.