Groothuisbezoek

Het groothuisbezoek is een avond waarop de leden van onze gemeente bij elkaar kunnen komen. Dit is een alternatief op het persoonlijke bezoek van een ouderling of pastoraal medewerker. Het groothuisbezoek heeft een vaste plek gekregen binnen de Vaartkerk.

 

Met het groothuisbezoek willen we twee doelen bereiken. Als eerste dat we met deze vorm van 'huisbezoek' op een andere interactieve manier met elkaar in contact komen. Daarnaast is het een verlichting van de taak van de huidige ambtsdragers. Om dit tweede doel te bereiken houdt deelnemen aan het groot huisbezoek in dat je dit seizoen geen ‘gewoon’ huisbezoek krijgt van je wijkouderling.

 

Meer informatie of wilt u zich aanmelden voor het groothuisbezoek? Stuur dan een mailtje naar Dick Dijkhuizen: groothuisbezoek@vaartkerk.nl