ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-commissie stelt zich ten doel het werk van de zending dichter bij de leden van de gemeente te brengen en middelen te verschaffen die nodig zijn om het werk van de zending te doen. Het is een zelfstandige commissie van de Vaartkerk die verantwoordelijkheid aflegt aan de kerkenraad. Heeft u vragen aan de ZWO-commissie? Stuur een mail naar zwo@vaartkerk.nl