Groot huisbezoek


Na het succes van de eerste avonden is besloten om ook dit kerkelijk jaar weer data te prikken waar leden van onze gemeente kunnen samen komen, als alternatief op het persoonlijke bezoek van een ouderling/pastoraal medewerker.

We willen hiermee twee doelen bereiken. Als eerste dat we met deze vorm van ´huisbezoek´ op een andere interactieve manier met elkaar in contact komen. Daarnaast is het een verlichting van de taak van de huidige ambtsdragers. Om dit tweede doel te bereiken houdt deelnemen aan het groot huisbezoek in dat je dit seizoen geen ‘gewoon’ huisbezoek krijgt van je wijkouderling.

Voor de komende maanden zijn de volgende data vastgesteld:

Op de dinsdagen 17 en 24 november wordt er groothuisbezoek gehouden. Dit keer in verband met corona niet thuis maar bij zorgboerderij ‘de Veldmuis’. We beginnen om 19.30 uur (inloop), start 19.45 uur en de afsluiting is rond 21.30 uur. Het thema is “Het goede leven”.

Aanmelden voor deze avonden kan door een mailtje te sturen naar Dick Dijkhuizen, Groothuisbezoek@vaartkerk.nl