VAARTKERK

Groot huisbezoek


Na het succes van de eerste avonden is besloten om ook dit kerkelijk jaar weer data te prikken waar leden van onze gemeente kunnen samen komen, als alternatief op het persoonlijke bezoek van een ouderling/pastoraal medewerker. 

We willen hiermee twee doelen bereiken. Als eerste dat we met deze vorm van ´huisbezoek´ op een andere interactieve manier met elkaar in contact komen. Daarnaast is het een verlichting van de taak van de huidige ambtsdragers. Om dit tweede doel te bereiken houdt deelnemen aan het groot huisbezoek in dat je dit seizoen geen ‘gewoon’ huisbezoek krijgt van je wijkouderling.

Voor de komende maanden zijn de volgende data vastgesteld: 

Donderdag 23 november
        inloop vanaf 19.30 uur bij Dick Dijkhuizen (Grutto 5)
Maandag 27 november
        inloop vanaf 19.30 uur bij Dick Meewis (Maatweg 1)

Aanmelden voor deze avonden kan door een mailtje te sturen naar een van de onderstaande emailadressen. Even bellen is ook mogelijk, de beide telefoonnummers staan vermeld in het kerkblad, onder het kopje 'Groot Huisbezoek'.

Dick Meewis, meewisklomp@gmail.com
Dick Dijkhuizen, d.dijkhuizen@zonnet.nl

Als er meer mensen zich aanmelden dan we op de avonden kunnen ontvangen, worden er in de eerste maanden van 2018 nog een of meer avonden georganiseerd.

Ds. R.J. van Elderen