Leerhuis

Hoe mogen we het boek Openbaring lezen?

Het laatste Bijbelboek blijft intrigeren. Het is zo anders dan de andere boeken van het Nieuwe Testament. Voor het geloof is de Openbaring van (of: aan) Johannes het bijbelboek van de hoop en van de overwinning. Maar dan komen de vragen. Hoe moet je zulke teksten lezen? En die beelden – het lijkt of ze direct uit een science-fiction-film komen, met hier en daar zelfs horror, zo lijkt het wel.

Gaat het over de toekomst, over het einde van de geschiedenis, over de strijd tussen goed en kwaad, God en de Satan, over de troost in moeitevolle tijden, over de crises waar kerk en wereld doorheen (moeten) gaan? Gaat het boek allereerst over toen, over de tijd van de kerk rond het jaar 100, of gaat het over nú, of over stráks, of over het einde der tijden, of gaat het over alles tegelijk?

Vragen te over. Boeiend, intrigerend, en belangrijk.


Wat houdt het leerhuis in?

In vijf avonden gaan we samen lezen en doorspreken wat we lezen. Afwisselend zullen Aletta Beukers en dr. H. de Leede de avonden openen en afsluiten. Aletta zal vooral het gesprek leiden. Daarnaast zal dr. H. de Leede in de maanden oktober tot december een aantal avonddiensten voorgaan, waarin eveneens aandacht wordt besteed aan de thematiek van het boek Openbaring. De avonden zijn voor alle gemeenteleden en belangstellenden, jong en oud, iedereen kan meedoen!


Wanneer?

Dinsdagavond: 19 oktober. 2 november, 16 november, 30 november en 14 december 2021

Hoe laat?

Van 20.00 uur tot 21.45 uur

Waar?

Jeugdlokaal van de Vaartkerk


Je kunt je aanmelden bij Aletta Beukers of dr. H. de Leede

alettabeukers@hotmail.com

pastoraalwerker@vaartkerk.nl