VAARTKERK

Column - Heil en Zegen

Op 31 december, op oudejaarsavond, ging dhr, Hoogendoorn voor in de Vaartkerk. Hij las Psalm 90 met ons en de tekst voor de preek was Lucas 2:30-32.
Hij maakte het volgende gedicht naar aanleiding van deze tekst:

Zing het lied van heil en zegen,
van vertroosting, wereldwijd;
Gods nabijheid allerwegen,
van Zijn hand die ons geleidt.
Bij hem zijn wij wel geborgen,
gaan wij door de tijden heen.
Hij verschijnt ons iedere morgen
toont ons: 'k laat je niet alleen.

Zing het lied dat door de tijden
mensen naar zijn toekomst gaan,
waar voorbij verdriet en lijden
vrede eeuwig zal bestaan.
God blijft ons zijn liefde tonen
door Zijn woord dat hoop hergeeft.
Zing van 't rijk dat eens zal komen
waar Zijn kind van liefde leeft.

Zing het lied van heil en zegen;
't Licht dat van Zijn Hemelhuis
ons omstraalt op onze wegen,
met ons gaat. Hij brengt ons Thuis.
Hij die troost en moed wil geven,
ruimte schept en ons bevrijdt
draagt ons, is de weg ten leven:
sterke kracht van d'eeuwigheid.

Zing het lied uit het verleden
dat Gods poort wijd open staat.
Jezus' komst is onze vrede;
God met ons, die met ons gaat.
"Ik zal er zijn" het Woord ten leven
van Hem die ons trouw bemint
hoort ons loflied. Allerwegen
wij zijn pelgrims én Gods kind.