VAARTKERK

UPDATE MAATREGELEN IVM CORONAVIRUS

Deze update sluit, zie HOMEPAGE voor de laatste nieuwsberichten.

De evangelisatiecommissie van Eemdijk opent een mailadres waarop mensen uit het dorp voorbeden kunnen doorgeven aan de kerken. Ook hulpvragen met betrekking tot pastoraat kan daarop worden doorgegeven. Door de coronacrisis dreigt er eenzaamheid te ontstaan in de samenleving. De kerken willen daarin iets betekenen. Het mailadres is kerkeneemdijk@gmail.com

23 maart - vanaf 23 maart vijf dagen per week een uitgebreid programma met de 'Henkie show' - Bijbelverhalen, verwerkingen en veel meer. Georganiseerd door Matthijs Vlaardingerbroek ism creatief kinderwerk.

Zondag 22 en 29 maart zal de Zuiderkerk in Bunschoten om 9.30 een dienst uitzenden (zie www.gkbs.nl), om 19.30 volgt een korte dienst in de vorm van een avondgebed. Ds R.J. van Elderen verzorgt deze avondgebeden.

18 maart - Dag van Nationaal Gebed, zie onder bij de nieuwsberichten. De Vaartkerk volgt de oproep van Raad van Kerken door de 'klokken van troost' te luiden op woensdag 18 en 25 maart en op 1 april, telkens van 19.00 tot 19.15 uur.

17 maart - LOSLATEN - Lees hier de column van Dominee R.J. van Elderen.

Er is een app groep opgericht door Ds. R.J. van Elderen, hierin staan berichten die het mogelijk maken om met elkaar mee te leven en hulp te vragen of aan te bieden.  
Ook als je zelf geen hulp vraagt, kun je via deze app bijvoorbeeld wel een melding maken als er voor iemand in je buurt hulp nodig is. Het is niet de bedoeling om op elk bericht te reageren. Wil je toegevoegd worden? Mail dan even naar dominee@vaartkerk.nl

In tijden van onzekerheid moeten we er voor elkaar zijn. Heb je/heeft u tijd over om op te passen, of om wat extra boodschappen te doen voor een naaste? Mail dit dan naar kindernevendienst@vaartkerk.nl.
Lukt het je/u niet om de deur uit te gaan om boodschappen te doen (bijvoorbeeld door ouderdom of ziekte) of kan je de oppas misschien niet rond krijgen? Meld dit dan ook op kindernevendienst@vaartkerk.nl (oppas) of met de diaconie@vaartkerk.nl (boodschappen). Wij zullen dan kijken of we mensen kunnen koppelen, zodat we er voor elkaar kunnen zijn en elkaar kunnen helpen waar nodig is.

Jongeren die zich zorgen maken of even een luisterend oor willen in deze bijzondere tijden kunnen contact opnemen met de jeugdouderling.

De bazaar wordt verschoven naar 5 april 2021, zie ook hieronder bij de normale nieuwsberichten.

De grote schoonmaak na de bazaar komt ook te vervallen omdat er waarschijnlijk na de zomervakantie wordt begonnen aan verbouwing dak van de kerk. Zoals vermeld tijdens de jaarvergadering.

15 maart - De kerkdienst van 15 maart heeft plaatsgevonden met Ds. D. Riemens, de kerkenraad en koster, als ook de beamist en camera. We hebben begrepen dat de dienst voor sommige goed te volgen was via www.kerkomroep.nl, maar helaas lukte dit niet voor iedereen, ondanks extra inspanningen van de kerkomroep. Positief is dat er dus veel werd gekeken en uiteraard is de dienst terug te kijken!

Na de dienst heeft de kerkenraad overleg gehad:

  • Gezien het feit dat Kerkomroep momenteel de kwantiteit niet aan kan is besloten geen eigen diensten te organiseren tot en met 6 april 2020 (conform maatregelen). Gelukkig zijn er een hoop alternatieven ontstaan om diensten te volgen via TV, radio of internet
  • Alternatieven: NPO2 - ieder zondag om 9.20 uur, Groot Nieuws Radio, Jeugddienst: EO BEAM en Durk Muurling en bijvoorbeeld een online kinderprogramma van Matthijs Vlaardingerbroek. Verder kunt u ook nog oude diensten terug luisteren via www.kerkomroep.nl of bijvoorbeeld de diensten uit Bunschoten via www.gkbs.nl
  • Mocht u ergens hulp bij nodig hebben, dan geldt uiteraard ook nu dat de diaconie graag met u meedenkt in oplossingen, mail dan naar diaconie@vaartkerk.nl of neem contact op met onze predikant Ds. R.J. van Elderen.
  • Er worden momenteel geen huisbezoeken door onze predikant, ouderlingen, pastoraal medewerkers of wijkdames gedaan. Ook hier geldt uiteraard dat wanneer u behoefte heeft aan contact, u gerust telefonisch contact op kunt nemen met onze predikant of kerkenraad
  • In het kerkgebouw zullen geen activiteiten plaatsvinden. Dwz geen Jeugddienst, geen vrouwenvereniging, geen clubs etc. Ook hier weer geldt vooralsnog tot en met 6 april 2020.
  • Collecte: Wanneer u de GIVT app download, kunt u uw gift geven aan de Vaartkerk, u kunt ook kiezen voor overmaken via de bank: NL25RABO0311446817 of als u liever contant geeft, mag dit natuurlijk ook in het spaardoosje van de ZWO.

We kijken naar mogelijkheden om verbonden met elkaar te blijven en zullen u op de hoogte houden. Laten we omzien naar elkaar. Gods zegen toegewenst!

Hieronder een prachtig gebed van Wim Houtman, wat geplaatst staat op de website van het Nederlands Dagblad.

God, hoe vaak zegt U het niet in de Bijbel:

‘Wees niet bang’.

Maar het lukt ons niet.

Geef ons uw vrede, Heer, moedig ons aan.

Wij bidden: genees de zieken,

wees in quarantaine hen nabij.

Zegen het eten dat hun wordt gebracht,

de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen.

Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is.

Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid,

laat er een vaccin gevonden worden,

help degenen die inkomen mislopen.

God, zie om naar álle mensen in nood.

Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen,

maar meer nog: Ú omsluit ieder van ons,

U legt uw hand op ons.

Doe ons wonen in uw beschutting.

En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde

waar geen pest meer rondwaart in het donker,

waar de volken genezing vinden.