Diaconaat

Het diaconaat omvat het diaconale werk van de Vaartkerk. In onze gemeente zijn er vier diakenen. Zij staan waar nodig bij in het zoeken naar oplossingen voor sociale of financiële nood. Ook dragen zij zorg voor de collectes. Heeft u vragen aan het diaconaat? Neem dan contact op met de diaken van uw wijk. Klik hier om te zien wie de diaken is bij u in de wijk. Of stuur een mail naar diaconie@vaartkerk.nl

Tim van Halteren

Jaap Huijgen

Henk van de Mheen

Wij zijn gekozen leden van de kerkenraad met als taak het verzorgen van hulp aan behoeftigen. Wij willen ons dienstbaar opstellen en hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Wij krijgen een bepaald gedeelte van het budget van de kerk toegewezen. Regelmatig is er ook een collecte tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie. Wij roepen mensen op om te geven en te ontvangen, want eigenlijk is iedereen diaken. Iedere gedoopte wordt geacht dienstbaar te worden aan anderen.

Vroeger richtte de hulp zich op zieken, armen, wezen en weduwen binnen Nederland. Je had toen nog geen bijstand. De verzorgingsstaat trekt zich steeds meer terug, waardoor er meer doelgroepen komen voor de diaconie, zoals psychiatrisch patiënten, verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen, werklozen of mensen die niet meer rond kunnen komen met hun inkomen. Tegenwoordig geven we regelmatig giften aan hulpverleningsorganisaties.

Omdat de PKN geadviseerd heeft om de geldstromen te scheiden, functioneren wij als diaconie als een zelfstandig orgaan met een eigen rekening. De diaconie zorgt waar nodig voor financiële ondersteuning. De diaconie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad. Wij willen dus dienen, steunen en helpen waar nodig is.

Activiteiten vanuit de diaconie

Ouderenmiddag

Jaarlijks organiseert de diaconie, in samenwerking met een van de vrouwenverenigingen, de ouderenmiddag. Alle gemeenteleden vanaf 65 jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de ouderenmiddag. Dit is een mooie gelegenheid om op een bijzondere manier uw oudere gemeenteleden te ontmoeten. De volgende ouderenmiddag is in het voorjaar van 2022 (datum volgt).

Kerstpakketten

De diaconie verzorgt jaarlijks kerstpakketten. Deze pakketten worden samengesteld met goederen uit de Wereldwinkel. De diaconie brengt de pakketten naar de ouderen (70+) en zieken in onze gemeente.