VAARTKERK

Doosjesactie tijdens de 40 dagentijd

De diaconie vraagt uw aandacht voor de doosjesactie die we gewend zijn te starten in de 40 dagentijd. Dit is een periode waarin we stil worden en ons richten op de weg die Jezus voor ons is gegaan. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. In deze 40dagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te bieden aan hen die een teken van hoop nodig hebben.

Doorgaans wordt deze doosjesactie georganiseerd door de ZWO. Dit jaar heeft de diaconie de gelegenheid gekregen om de doosjesactie te verzorgen, waarbij we sparen voor een gekozen doel. Dit jaar hebben wij als bestemming Waypoint gekozen. Dit project gaan wij als kerk 2 jaar ondersteunen en willen dit bij onze leden onder de aandacht brengen.

Waypoint zet zich in voor hulp aan verslaafden en hun families. Op het ogenblik is een houtwerkplaats in wording. Met dit bedrijf wil Waypoint graag binnen enkele jaren zelfvoorzienend zijn. Waypoint wil een onderneming opzetten om plek te bieden voor mensen die willen re-integreren. Met de opbrengsten kunnen ze toegankelijk en vrijwel gratis zorg bieden. Wanneer een verslaafde langere tijd of soms zelfs nooit gewerkt heeft is een baan zoeken bijzonder moeilijk. Waypoint zal in haar werkbedrijf hulp bieden aan mensen om ze weer een gezonde plek te laten vinden in de maatschappij.

We hopen zo dat de ondersteuning aan Waypoint een teken van hoop mag zijn, in de hulp die Waypoint biedt aan verslaafden en families.

U ontvangt een spaardoosje om tijdens deze 40 dagentijd betrokken te zijn bij het werk van Waypoint. En we vragen of u met een warm hart ook wilt bijdrage in de doosjes en uw gebed. Na Pasen halen we de doosjes weer bij u op.


Alvast hartelijk dank namens de diaconie.

Het is ook mogelijk uw bijdrage                              

over te maken aan de diaconie tnv Waypoint