VAARTKERK

Kerkrentmeesters

Steun de Vaartkerk!

Al het renovatie- en vernieuwingswerk in de Vaartkerk heeft geld gekost. Minder dan begroot, dank zij de hulp van veel vrijwilligers, maar toch wel zoveel, dat de reserves nu op zijn.
Om de reserves weer op peil te brengen, start het College van Kerkrentmeesters een actie waarin u gevraagd wordt om leningen aan de kerk te verstrekken. Ook is er nog geld nodig voor nieuwe tafels en stoelen, en het verder betegelen van de vloer van de kerkzaal.
Daarnaast staat nog steeds de mogelijkheid open, dat we een extra zaal tegen de kerk aan gaan bouwen. Maar daarvoor moet dan eerst wel een stevige buffer worden opgebouwd.
In de eerste plaats gaat het om leningen van gemeenteleden aan de kerk, met een rente-vergoeding van 2% per jaar. Deze rente wordt jaarlijks betaald per 31 december. Deze leningen worden aangegaan voor de termijn van een jaar, maar kunnen stilzwijgend verlengd worden. Na een jaar zijn deze leningen weer terug te vragen, met een opzegtermijn van 3 maanden.
Daarnaast wordt de mogelijkheid geopend om certificaten te kopen ter waarde van € 50,00 waarover u geen rente ontvangen. Vanaf 2018 wordt jaarlijks 4% van het aantal certificaten uitgeloot, waarna u de waarde ervan terug kunt krijgen.
Nadere informatie hierover vindt u in de brief die binnenkort bij u thuis wordt bezorgd.
Ook al gaat het in deze actie om leningen, het staat u natuurlijk altijd nog vrij om geen lening, maar een gift te geven…
We hopen op een bemoedigende reactie van uw kant!

Het College van Kerkrentmeesters