ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-commissie stelt zich ten doel het werk van de zending dichter bij de leden van de gemeente te brengen en middelen te verschaffen die nodig zijn om het werk van de zending te doen. Het is een zelfstandige commissie van de Vaartkerk die verantwoordelijkheid aflegt aan de kerkenraad. Heeft u vragen aan de ZWO-commissie? Stuur een mail naar zwo@vaartkerk.nl
Projecten


Amsterdammers helpen Amsterdammers

Deze stichting hoort bij de organisatie Tot Heil des Volks. Het doel van deze stichting is aandacht te geven aan armoede onder Amsterdammers en solidariteit tussen de inwoners te bevorderen. Het inloophuis heeft al taak om het licht van het Evangelie te laten schijnen in de binnenstad. In het hart van de stad, op de Oudezijds Voorburgwal 125, in de rosse buurt, bieden wij opvang voor dak- en thuislozen.

Veel mensen in onze samenleving missen de warmte van een thuis. Ze voelen zich eenzaam en buitengesloten door hun problemen. Wij bieden een plek om koffie te drinken en brood of een warme maaltijd te eten, een plek waar verteld wordt over de liefde van onze Here Jezus. Wat heeft Hij niet veel voor ons gedaan in zijn leven op deze aarde! Laten wij meer dankbaar zijn voor onze weelde!

Het werk in het inloophuis is niet altijd gemakkelijk of mooi, maar het geeft kracht om voor een ander iets te doen. Zo is er veel vreugde om ermee door te gaan!

Doosjesactie 2022

Alles komt goed?! Dit is het thema van de vastenactie van dit jaar. Zoals elk jaar krijgt u in de vastenactie, die start 6 weken voor de Pasen, een spaardoosje. Dit jaar sluiten we aan bij het thema van Kerk In Aktie. Alles komt goed! Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op de wereld is dat moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien: door zieken te verzorgen, de armen eten te geven en vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goed komt.

Huize Roots

Vanaf januari 2021 steunt de diaconie het project Huize Roots. Huize Roots biedt hulp bij verslavingen (net als het vorige project Waypoint). Sjaak en Mayke van de Mheen en hun vier kinderen zijn in 2016 vanuit Eemdijk naar Zweden geëmigreerd om daar met Huize Roots een plaats te bieden in een rustige omgeving om onder andere hulp te bieden bij verslaving of wanneer je vermoeid of belast bent. Meer weten over dit mooie project? Ga dan naar: https://www.huizeroots.nl