Beamteam

Aanleveren materiaal voor beamer

informatie die via de beamer moet worden getoond, dient uiterlijk donderdagavond 18.00 uur te worden aangeleverd voor gebruik op de komende zondag. De mensen van het Beamteam moeten ook de tijd hebben om alles netjes en goed voor te bereiden.

De mededelingen voorafgaand aan de dienst dienen bij voorkeur aangeleverd te worden in PowerPoint of anders Word (geen .pdf omdat een dergelijk bestand niet bewerkt kan worden). Bij hoge uitzondering zal de coördinator het initiatief nemen om de tekst om te zetten in PowerPoint.

Voor het aanleveren van het materiaal in PowerPoint gelden de volgende regels:

  • Het lettertype wat gehanteerd dient te worden, onze huisstijl, is “ Verdana ”.

  • De minimale grootte van het lettertype is 26 punten .

  • De opmaak (ontwerp) van de PowerPoint dient 16:9 (breedbeeld) te zijn.

  • De presentatie mag geen overgangen en/of geluidsfragmenten bevatten.

Eventuele filmpjes dienen uiterlijk woensdagavond 20.00 uur aangeleverd te worden. De wijze van aanlevering is opgenomen in het Het Beam- en Camerateam protocol .

Ook is de regel, dat we alleen mededelingen via de beamer tonen, die direct raken aan de activiteiten van onze gemeente. Daarbuiten gebeurt ook een heleboel wat goed en boeiend is, maar dat gaan we niet in de kerkdiensten via de beamer tonen. Informatie die ook via de Kerkwijzer kan worden gedeeld (bijv. data van de verenigingen), moet ook via de Kerkwijzer worden doorgegeven. Want elk lid van onze gemeente ontvangt deze thuis en niet iedereen is in de kerkdiensten aanwezig.

De gemaakte afspraken omtrent wat er wel of niet geplaatst wordt op de beamer en hoe de zaken aangeleverd dienen te worden, zodat de mensen ‘achter de schermen’ de informatie zo goed mogelijk kunnen verwerken, zijn beschreven in het Het Beam- en Camerateam protocol en besproken op de kerkenraad.

We maken standaard gebruik van de beamer en de camera voor uitzending via internet (Kerkomroep) tijdens de Erediensten in de kerk. Indien buiten deze diensten, bijv. bij rouw- en trouwdiensten, ondersteuning door het Beam- en Camerateam gewenst is, kunt u per email contact zoeken met de coördinator van het Beam- en Camerateam. Het email adres is: beamteam@vaartkerk.nl.

Namens het Beam- en Camera team,

Ria Hoolwerf-Stalenhoef
Coördinator Beamteam Vaartkerk Eemdijk

beamteam@vaartkerk.nl