Jeugdraad

Jeugdwerk Vaartkerk

Jeugdouderling Margreet Visser

e-mail: jeugdraad@vaartkerk.nl

Haar taakomschrijving is: Een jeugdouderling heeft met name een pastorale, communicatieve en coördinerende taak ten aanzien van kerk en jeugd. Daarbij wordt met name rekening gehouden met de leef- en denkwereld van jongeren.

De jeugdraad heeft het afgelopen seizoen een missie opgesteld:

Jongeren hebben een belangrijke plaats in onze gemeente. Wij willen een luisterend oor voor ze zijn. Oog hebben voor hun kwaliteiten en alle ruimte bieden voor hun enthousiasme, hun inzet en aanwezigheid om zo samen te bouwen aan de gemeente en te groeien in de Liefde van Christus.


De taakomschrijving

• Namens de kerkenraad het jeugdwerk van de gemeente coördineren en faciliteren.

• Ontwikkelen van visie en beleid voor het jeugdwerk.

• Werven en begeleiden van vrijwilligers in het jeugdwerk

• Stem van de jeugd vertolken in de gemeente

• Netwerk vormen van de verschillende jeugdwerkgeledingen van de gemeente.


De leden

  • Margreet Visser - voorzitter

  • Jeroen Dam


De jeugdraad vergadert 2 maal per jaar.

e-mail: jeugdraad@vaartkerk.nl