VAARTKERK

Gebruikersplan Vaartkerk per 1 juli 2020

Uitgangspunten:

 • De kerkenraad mandateert de koster om de Corona-veiligheid in het gebouw te realiseren. De kerkenraad blijft eindverantwoordelijk.  De koster kan voor de uitvoering van de werkzaamheden gemeenteleden vragen om haar te assisteren. (De koster en haar assistenten zijn herkenbaar aan een hesje)
 • De koster zorgt voor:
  • Het plaatsen van ontsmettingsmiddelen en doekjes bij de ingang van de kerk en in de toiletten
  • Het ontsmetten van zitplaatsen, deuren en andere objecten die door gebruikers van de kerkzaal worden aangeraakt.
 • Bij binnenkomst van het kerkgebouw vraagt de koster (of assistent) iedere bezoeker of hij of zij Corona gerelateerde klachten heeft. Zo ja, dan moet de toegang tot de kerk ontzegd worden.
 • Bezoekers moeten de gemarkeerde route volgen.
 • De koster of assistent maant dat de bezoekers de gepaste afstand van 1,5 meter zowel bij de in- als uitgang handhaven als ook bij plaats nemen in de kerkzaal. Gezinsleden mogen wel naast elkaar zitten.
 • In de Vaartkerk mogen niet meer dan 60 deelnemers aanwezig zijn.
 • Er wordt vóór of na de dienst geen koffie of thee geschonken
 • Bijdrage in de collectes kan via GIVT, bankrekening van de kerk of door een gift in de collectezakken bij de uitgang.
 • Er mag kindernevendienst en oppas gehouden worden; de kinderen gaan bij binnenkomst in de kerk meteen naar hun eigen ruimte en blijven daar tot het einde van de dienst. In de zaal zitten de kinderen bij elkaar, de leiding houdt 1.5 meter afstand. Dat wordt met een streep op de grond gemarkeerd.
 • Bijzondere diensten: Avondmaal viering, dopen, huwelijk, rouwdiensten, bevestigingsdiensten moeten nader uitgewerkt worden.
 • Andere activiteiten dan de wekelijkse kerkdiensten steeds na overleg met de koster. Met name het jeugdlokaal komt daarvoor in aanmerking. Daar kunnen ongeveer 12 mensen op voldoende afstand bij elkaar zijn. Ook is het mogelijk om in de kerkzaal met een grotere groep op voldoende afstand bij elkaar te komen. Het maximum van 60 mag niet overschreden worden.
 • De predikant wordt aangemerkt als iemand die een contactberoep uitoefent, en deze mag dus bij dopen, belijdenis van het geloof, bevestiging van ambtsdragers, huwelijksinzegening met de hand water scheppen uit de doopschaal en dit op het hoofd van het kind gieten of onder handoplegging de zegen geven.

Praktische uitwerking

 • Uitnodiging: deelnemers kunnen zich aanmelden via de app van de koster of haar bellen.  Mensen die niet zo handig met de digitale middelen zijn worden door de wijkouderlingen benaderd.
 • Voorbereiding vóór de dienst: afbakening op het plein, in de hal en in de kerkzaal, kapstokken afplakken, lint voor de zij ingang, statafel bij de ingang met desinfectiemiddel, desinfectiemiddel in de toiletten.
 • Binnenkomst: koster of assistent vraagt deelnemers of ze klachten hebben. Uitnodigen tot gebruikmaking van desinfectiemiddel. Aangeven dat de koster de plaats in de kerkzaal aanwijst. Mensen nemen jassen of paraplu mee in de kerkzaal. Afstand van 1,5 meter bewaken. Toegang via de hoofdingang naar de kerkzaal.
 • In de kerkzaal: de koster wijst de deelnemers de plaats aan. De kerk wordt gevuld van voor naar achteren. In elke rij eerst de “muurplek” vullen. Achter in de kerk wordt plaats vrijgehouden voor mensen die in een scootmobiel komen.
 • In de kerkenraadskamer wordt de voorganger ontvangen door de ouderling van dienst en evt. tweede ouderling. Zij gaan bij aanvang van de dienst door het middenpad naar voren. De ambtsdragers nemen dan plaats op de tweede bank van voren aan de rechterkant. Bij de tweede dienst in juli is steeds een diaken aanwezig.
 • De diensten beginnen om 9.00 uur en om 10.45 uur. In verband met schoonmaken mogen bezoekers van de tweede dienst pas vanaf 10.30 uur in het kerkgebouw binnenkomen
 • Tijdens de dienst: voorzangers zitten voor in de kerk. Gemeenteleden mogen mee neuriën. Geen collecte tijdens de dienst.
 • De kerk uit: de koster geeft aan hoe de kerk wordt verlaten: Eerst de kerkenraad en predikant dan de bezoekers van achterin de kerk naar voren. Collecte in de collectezakken bij de uitgang. Kaartje of nummer geeft aan wat de bestemming is.
 • Kinderdienst: gedurende de hele dienst. Afstand van leiding tot de kinderen handhaven. Bij goed weer kan de leiding van de kinderdienst na afloop van hun programma met de kinderen naar het schoolplein gaan. Daar kunnen de ouders hun kinderen dan ophalen. Bij slecht weer kunnen de ouders hun kinderen ophalen bij de buitendeur van de oppasruimte.
 • Oppas: gedurende de gehele dienst. Leiding is voorzichtig met afstand.
 • Extra schoonmaak na de dienst: preekstoel, banken, deurkrukken, collectepotten, wc’s, orgel en orgelbank. Leden van beamteam reinigen zelf de apparatuur en de tafel.
 • Hulpkoster: Ina van Twillert
 • Communicatie: kerkblad 17 juni en website vanaf 17 juni