VAARTKERK

VERSLAG KERKENRAAD 14 APRIL 2020

De kerkenraad begint altijd met een Bijbelgedeelte. We volgen daarbij het leesrooster van het NBG. Deze keer was het Exodus 15:1-21. In die tekst die gaat over de uittocht uit Egypte, zingt Mirjam de zus van Mozes: “Zing voor de HEER, zijn macht en majesteit zijn groot”. Krachtige woorden, vooral ook voor deze tijd.

Wij hebben de twee diensten van Goede Vrijdag en de 1e Paasdag geëvalueerd. Ons werd duidelijk dat kerkomroep.nl niet het medium is om een kerkdienst in de Corona-tijd rechtstreeks te volgen. Te vaak zijn er, door het intensieve gebruik, storingen. Het is een prima medium om de dienst later nog eens na te kijken, dat wel. De keuze om de diensten op YouTube te zetten is een goede geweest. Meer dan 75 keer werden beide diensten bekeken. De werkwijze is wel aangepast: de dienst wordt enkele dagen van tevoren opgenomen. De komende weken is er steeds één dienst vanuit de Vaartkerk. Kenmerken zullen zijn: korte, bemoedigende diensten, het liefst met muziek en zang uit eigen gemeente, deelname van meerdere gemeenteleden. Ook zal er af en toe een kort interview ingelast worden.

De kerkenraad gaat de volgende vergadering beraden over het weer fysiek kunnen volgen van de kerkdiensten. Hoe moet je dat doen, wetende dat er in de eerste tijd vast geen volle kerk toegelaten wordt door de overheid en wij dat allen ook vast nog niet aandurven? Heeft u ideeën? Stuur die naar: scriba@vaartkerk.nl

Henry Wieldraaijer

scriba