Kerkenraad


De kerkenraad is het bestuur van de Vaartkerk. Dit bestaat uit een predikant, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. De voorzitter gaat voor in de kerkenraadsvergaderingen en gemeentevergaderingen. De scriba notuleert alle vergaderingen, verzorgt de correspondentie en verzorgt de informatie vanuit Eemdijk voor het kerkblad "Kerkwijzer". Klik hier voor een overzicht onze ouderlingen, pastoraal medewerkers, diakenen en wijkdames. En klik hier voor het beleidsplan van de Vaartkerk (2019-2024).

Neeltje Rietveld-de Jong

Dominee

dominee@vaartkerk.nl

Albert Hoolwerf

Voorzitter

Henry Wieldraaijer

Scriba

scriba@vaartkerk.nl

Publicaties uit de kerkenraadskamer