Kerkenraad


De kerkenraad is het bestuur van de Vaartkerk. Dit bestaat uit een predikant, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. De voorzitter gaat voor in de kerkenraadsvergaderingen en gemeentevergaderingen. De scriba notuleert alle vergaderingen, verzorgt de correspondentie en verzorgt de informatie vanuit Eemdijk voor het kerkblad "Kerkwijzer". Klik hier voor een overzicht onze ouderlingen, pastoraal medewerkers, diakenen en wijkdames. En klik hier voor het beleidsplan van de Vaartkerk (2019-2024).

Ds. Martin Snaterse

Consulent-predikant

Ds. Martin Snaterse is predikant van de gemeente De Inham in Hoogland. Met het vertrek van onze predikant is ds. Martin Snaterse onze consulent.

Dr. Bert de Leede

Pastoraat

Dr. Bert de Leede uit Amersfoort neemt het pastoraal werk voor ouderen en zieken op zich met het vertrek van onze predikant. Ook zal dr. Bert de Leede waar mogelijk rouw- en trouwdiensten voorgaan.

pastoraalwerker@vaartkerk.nl

06 23951816

Albert Hoolwerf

Voorzitter

Henry Wieldraaijer

Scriba

scriba@vaartkerk.nl

Publicaties uit de kerkenraadskamer