Vaartkerk

De Vaartkerk is de gereformeerde kerk op Eemdijk en onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De gemeente telt 408 leden (1 oktober 2020). Na een hedendaagse geloofsbelijdenis hebben we uitgesproken dat we een kerk willen zijn waarin we:

  • Gemeente van Jezus Christus willen zijn
  • God willen eren
  • Geloven in de kracht van de Heilige Geest
  • Zoeken naar de weg van Gods koninkrijk in deze wereld.

Binnen onze gemeente zien we een langzame verschuiving van het traditioneel Gereformeerde karakter naar kenmerken van een Evangelische beweging. In de liedkeuze van de diensten is dat bijvoorbeeld te zien. Er worden minder Psalmen en veel meer Opwekkingsliederen gezongen dan in het verleden.

In samenwerking met onze zusterkerk in Bunschoten-Spakenburg is de afgelopen jaren geprobeerd aandacht te besteden aan het bezoeken en betrekken van ‘randleden’ en aan de jonge gezinnen binnen de gemeente. In nauwe samenwerking met onze zusterkerk in Bunschoten-Spakenburg is er ook een breed Vormings- en Toerustingswerk opgezet . Met de twee andere kerken van Eemdijk is er jaarlijks een goed bezette Alpha-cursus. De kerkenraad is actief bezig om de samenwerking met de andere kerken te versterken.

De Diaconie streeft ernaar om herkenbare projecten in de directe omgeving voor enkele jaren te steunen. Op dit moment wordt Huize Roots gesteund, een project van oud Eemdijkers die in Zweden hulp bieden aan drugsverslaafden.

Een actieve ZWO commissie probeert wat verder weg steun aan mensen in nood waaronder de dagopvang AHA (Amsterdammers helpen Amsterdammers) en een scholenproject in Mali.

Samen met de gereformeerde kerk van Bunschoten-Spakenburg wordt tweewekelijks de kerkwijzer uitgegeven.


Zie voor meer informatie over de geformeerde kerk van Bunschoten-Spakenburg: https://www.gkbs.nl

Zie voor een volledige profielschets van de Vaartkerk: Profielschets Gereformeerde Kerk Eemdijk.pdf