Vacature predikant

De Gereformeerde Kerk van Eemdijk (PKN) is in verband met het vertrek van de vorige predikant op zoek naar een predikant (m/v). Wij zoeken een predikant met een levend geloof in Jezus Christus, onze gekruisigde en opgestane Heer en Verlosser, die gegrepen is door het Evangelie en instemt met het belijden van de kerk.

De predikant is verantwoordelijk voor pastoraat en naar rato voor de prediking. Daarnaast zijn er taken zoals catechese, vorming en toerusting, organisatie en beleid.

De predikant beschikt over de volgende kwaliteiten:

  • Hij/zij verkondigt met passie het evangelie, weet jong en oud in heldere taal te boeien, daarbij steeds wijzend op onze Heer Jezus Christus, kan dit vertalen naar het dagelijks leven. De predikant weet actuele gebeurtenissen of thema’s een plaats te geven in de verkondiging en in het gebed;
  • Hij/zij kan mensen inspireren en enthousiasmeren in het gemeentewerk, heeft een duidelijke visie hoe we in deze tijd gemeente van Jezus Christus kunnen zijn en is trouw in het verlenen van pastorale zorg;
  • Hij/zij durft nieuwe wegen in te slaan, zodat jongeren en ouderen kunnen groeien in het geloof zonder van elkaar vervreemd te raken;
  • Hij/zij heeft het vermogen verbindend te zijn tussen leeftijdsgroepen en vindt de veelkleurigheid van onze gemeente een uitdaging;
  • Hij/zij beschikt over goede sociale vaardigheden, legt makkelijk contacten en weet moderne media te gebruiken.

Als gemeente bieden wij:

  • Een plek voor een ieder die Jezus Christus als Heer erkent;
  • Een warme, hechte en betrokken gemeenschap waarin respect is voor traditie maar ook ruimte is voor vernieuwing;
  • Ruimte om op eigen wijze invulling te geven aan de erediensten en andere werkzaamheden;
  • Betrokken bestuurders en een grote groep vrijwilligers;
  • Een moderne pastorie.

De vacature is een parttime dienstverband (0,5 fte) waarbij er de mogelijkheid is deze aan te vullen tot maximaal 1 fte in een buurgemeente.


Bent u geïnteresseerd en wilt u informatie ontvangen, neem dan contact op met de secretaris van de beroepingscommissie:

Dhr. D. (Dick) Dijkhuizen

Telefoon: 06 37227075

E-mail: d.dijkhuizen@zonnet.nl


Uw sollicitatie met cv ontvangen wij graag uiterlijk 8 oktober 2021 via bovenstaand mailadres.


Zie voor meer informatie over de Vaartkerk: Profielschets Gereformeerde Kerk Eemdijk.pdf