Project AHA


Nieuwe berichten AHA Project

Dank vanuit AHA

Beste leden van de Adventkerk, Zuiderkerk en Vaartkerk,
Bedankt voor de vele steun, giften, boodschappen die we van jullie gekregen hebben.
Tot Heil des Volks is een organisatie in Amsterdam die veel doet in de binnenstad. Ook AHA (Amsterdammers helpen Amsterdammers) hoort hierbij. De taak van ons inloophuis is om het licht van het Evangelie te laten schijnen in de binnenstad. In het hart van de stad, op de Oudezijds Voorburgwal 125, in de roze buurt, bieden wij opvang voor dak- en thuislozen.
Veel mensen in onze samenleving missen de warmte van een thuis. Ze voelen zich eenzaam en buitengesloten door hun problemen. Wij bieden een plek om koffie te drinken en brood of een warme maaltijd te eten, een plek waar verteld wordt over de liefde van onze Here Jezus. Wat heeft Hij niet veel voor ons gedaan in zijn leven op deze aarde! Laten wij meer dankbaar zijn voor onze weelde!
Het werk in het inloophuis is niet altijd gemakkelijk of mooi, maar het geeft kracht om voor een ander iets te doen. Zo is er veel vreugde om ermee door te gaan.
Dank voor jullie hulp; blijf er mee doorgaan!

Groet van AHA (info@aha-dagopvang.nl),
giro NL34 INGB 0000 1049 44 ten name van Stichting Tot Heil des Volks, Amsterdam, onder duidelijke vermelding van AHA

Willem van de Geest, Eemdijk 52


FILMPJE