Project Huize Roots

Jaarplan van de diaconie van de Vaartkerk

Hoe kunnen we als gemeenschap van de Vaartkerk meer doen voor kwetsbare mensen binnen en buiten onze gemeente? Naast collecteren dus meer praktische hulp bieden. Hierbij willen we geen eigen project opzetten, maar een plaatselijk project steunen. Zo bundelen we krachten.


We hebben ervoor gekozen om onze aandacht te richten op het werk van Waypoint en daaraan onze steun te geven. Het is onderdeel van Tot Heil des Volks, evenals Amsterdammers helpen Amsterdammers (AHA). Waypoint biedt hulp bij verslaving en werkt aan preventie. Binnen onze dorpsgrenzen wonen rond de 1000 verslaafden en hun families. Velen van ons kennen dus deze problematiek ook in hun eigen kring. Stichting Waypoint is sinds juni 2017 actief in ons dorp en de organisatie groeit snel in de verschillende vormen van hulp die zij bieden.

Fred Nijenhuis van Waypoint heeft tweemaal in onze diensten verteld over het hulp aan verslaafden en over het belang van preventie. Zijn boodschap en visie is in de gemeente goed ontvangen.

De diaconie is in gesprek gegaan met medewerkers van de stichting en we hebben de prachtige locatie gezien die op het ogenblik wordt opgebouwd voor Waypoint en de Genadebank. Daar kan veel hulp worden geboden aan hen die het nodig hebben. Het is een groot plan dat wordt ontwikkeld in het vertrouwen dat God zal voorzien in wat hiervoor nodig is.

De hulp aan mensen met verslavingsproblematiek is belangrijk. Vaak zijn het jonge mensen die hun leven nog opbouwen. Waypoint biedt specialistische hulp en kan hen begeleiden naar herstel en grip op hun leven.

Dit project willen we gaan ondersteunen vanuit de Vaartkerk. Waypoint zal ons regelmatig informeren over de hulp die zij bieden. Zo zullen wij ook beter begrijpen hoe ingrijpend problemen zijn voor allen die hiermee te maken krijgen. En natuurlijk willen we dat de informatie ons ook alert zal maken.

Daarnaast zullen wij ondersteuning bieden, financieel en actief, om hun werk mogelijk te maken. Het plan hiervoor zullen we de komende tijd bekendmaken. We houden u op de hoogte via de Kerkwijzer, de beamer en de website. In de hal van de kerk zal de informatie op het diaconie/ZWO bord hangen.