VAARTKERK

Welkom op de website van Vaartkerk Eemdijk. Onze gemeente werkt samen met de Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg, www.gkbs.nl, o.a. op het gebied van vorming & toerusting en het kerkblad "Kerkwijzer". Interkerkelijk werken wij ook nauw samen met de Westerkerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk van Eemdijk.


STARTZONDAG 20 SEPTEMBER OPENLUCHTDIENST

Zondag 20 september is er 1 dienst om 10.00 uur, Ds. Los zal voorgaan tijdens een openluchtdienst op het terrein van de Zorgboerderij De Veldmuis. We trappen dan af met het thema 'Het Goede Leven".

Er is voor de kinderen van de basisschool een eigen kinderstartdienst in de School met de Bijbel. Daar zal ook oppas aanwezig zijn voor de allerkleinsten. U kunt uw kinderen vanaf 9.30 uur brengen en na de openluchtdienst weer daar ook ophalen. Zie verderop meer info over de kinderstartdienst.

AFSCHEID DS. REINHARD VAN ELDEREN

Zondag 13 september hebben we na 22 jaar afscheid genomen van onze predikant, Ds. Reinhard van Elderen. Reinhard heeft een beroep aangenomen en start zondag 20 september in de Dorpskerk in Nootdorp. De intrede dienst is live te volgen via youtube Dorpskerk Nootdorp vanaf 14.30 uur.

Hiermee hebben we ook afscheid genomen van Anja, Anne, Mirjam en Christian van Elderen.

We hopen op zondag 13 december met de gemeente nog een informeel afscheid te houden, want vanwege Corona heeft dit helaas nu niet kunnen plaatsvinden.

Uiteraard bedanken we Reinhard en zijn gezin voor 22 jaar betrokkenheid in lief en leed en wensen jullie Gods zegen toe voor het werk in Nootdorp!


DS. MARTIN SNATERSE

In verband met het vertrek van onze predikant Ds. R.J. Van Elderen zijn we verheugd jullie te melden dat wij een consulent hebben gevonden. Vanaf 20 september zal Ds. Martin Snaterse, predikant van de gemeente De Inham in Hoogland. Dinsdag 8 september heeft hij zich voorgesteld aan de Kerkenraad.

MODERAMEN

Vanwege deze vacature heeft de kerkenraad een moderamen gevormd. De leden zijn: Henry Wieldraaijer, Aletta Beukers, Albert Hoolwerf en Kerwin Huijgen. Zij stemmen iedere maand af in de kerkenraad.


KINDERSTARTDIENST

Hoe is het met jullie?? Vanaf 13 september staat de leiding van de kindernevendienst en oppas weer voor jullie klaar tijdens de TWEEDE dienst die om 10.45 start. We hopen weer enthousiast met elkaar te leren en horen over God en natuurlijk ook leuke knutsels te maken.

Zondag 20 september hebben we onze eigen dienst in de School met de Bijbel om 10.00 uur. Voor de allerkleinsten is de crèche deze dag ook in school. Vanaf 9.30 uur zijn we aanwezig.

Het thema van de startzondag gaat over “Het Goede Leven”. Het liefst wil Jezus dat het Koninkrijk van God blijft groeien, daarom lezen we het verhaal van de gelijkenis van de zaaier. Als afsluiting van de dienst zal ieder met iets moois naar huis gaan, wat betrekking heeft op het verhaal. Maar wat dat precies is houden we nog even geheim!
Dus geef je snel op! Zie kerkwijzer.

Je ouders kunnen eventueel gelijktijdig naar de startzondag die ook om 10.00 uur start bij de Zorgboerderij De Veldmuis.

We kijken naar jullie uit!! Tot dan :-)


SAMEN IN GESPREK OLV DURK MUURLING – Welk behoefte heeft u?

Zoals u wellicht al hebt vernomen komt Durk Muurling ons vanaf oktober versterken! Durk zal de 18+ catechese gaan begeleiden. Hier zijn we erg blij mee. Durk kent ons en we weten dat onze jeugd ook altijd graag met hem in gesprek gaat. Hij staat er om bekend om pittige vraagstukken niet uit de weg te gaan en duikt ook graag samen de Bijbel in om te kijken wat hier nu werkelijk wordt gezegd en hoe je dit kunt vertalen naar nu.

Deze 18+ catechese groep zal iedere woensdag plaatsvinden vanaf 7 oktober om 19.15 uur tot 20.00 uur in de Kerkzaal van de Vaartkerk Eemdijk. Om 20.15 tot 21.00 willen we nog een sessie met Durk er achteraan doen, voor verschillende leeftijdsgroepen. Het idee is bijv. 18+ - 30jr, 30-40jr, 40-60jr en 60+ groep. We denken hier bijvoorbeeld aan het bespreken van een bijbelboek of andere vraagstukken. Onze vraag aan de Vaartkerk gemeenteleden: WELKE BEHOEFTE IS ER? Mail ons voor 21 september: jeugdraad@vaartkerk.nl


START/JEUGDDIENST

Op zondag 27 september zal er door de jeugddienstcommissie weer een prachtige dienst worden voorbereid. We nodigen alle jongeren vanaf 12 jaar uit om naar deze dienst te gaan, aansluitend zal de leiding van de huiscatechese groepen 12 tm 17 jaar nog een gezellige activiteit regelen. Zet je ‘m alvast in je agenda?


GEBRUIKERSPLAN

Vanaf 5 juli zullen de diensten weer live te bezoeken zijn in de Vaartkerk Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Daar er max 60 gemeenteleden aanwezig kunnen zijn per dienst, gaan we van start met twee diensten op de zondagochtend. Reserveren kan via app of telefonisch - 0630793142 (Diana Hartog-Hoolwerf).

LEES MEER>>

Belangrijk! Alles wat we bedenken is uiteraard onder voorbehoud. De overheid kan de regels wijzigen, omdat de ontwikkeling van het coronavirus daar om vraagt. Dan beweegt de Vaartkerk daar uiteraard in mee.


QR CODE VOOR GIVT VAARTKERK

Weet dat u iedere week gewoon de collecte kunt geven via GIVT, een app om online aan de Vaartkerk te geven (zie hier een eenvoudige video uitleg). Lukt u dat niet dan kunt u ook uw bijdrage overmaken naar IBAN NL41 INGB 0000 5128 00 o.v.v. Bijdrage via de Kerkomroep


VERDUBBELING COLLECTE BEIROET

De collecte tbv opbouw Beiroet heeft ruim 550 euro opgebracht. De diakonie heeft daar nog 300 euro extra aangevuld. De ZWO heeft vervolgens het bedrag verdubbeld. En zo konden we als kleine gemeente maar liefst 1700 euro overmaken.

MAATREGELEN IVM CORONAVIRUS

Iedere zondag zijn er weer live diensten rechtstreeks vanuit de Vaartkerk. Te volgen via www.kerkomroep.nl of via ons eigen Vaartkerk YouTube kanaal.

Privacyverklaring Vaartkerk

Hieronder vindt U een link naar het bestand met de volledige privacyverklaring van de Vaartkerk. Hierin staat beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan.

Link naar: YouTube Vaartkerk