VAARTKERK

Welkom op de website van Vaartkerk Eemdijk. Onze gemeente werkt samen met de Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg, www.gkbs.nl, o.a. op het gebied van vorming & toerusting en het kerkblad "Kerkwijzer". Interkerkelijk werken wij ook nauw samen met de Westerkerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk van Eemdijk.


PLAATS VOOR 30!

Vanaf 11 oktober mogen er 30 volwassenen en daarnaast de dominee, kerkenraadsleden, koster, beam/camera team en orgelnist in de kerk. Voor basisschoolkinderen is er geen beperking.

Wilt u een mondkapje opdoen als u de kerk binnenkomt en uit lopen? Als u op de zitplaats bent mag deze weer af.

Samenzang mocht al niet dat deden wij ook niet meer. We mogen nu maximaal 5 voorzangers die op 5 meter afstand zitten op de mensen voor hun.

Alvast bedankt voor iedereen zijn begrip. Laten we goed voor elkaar zorgen.

DIENSTEN


GROOTHUISBEZOEK

Op de dinsdagen 17 en 24 november wordt er groothuisbezoek gehouden. Dit keer in verband met corona niet thuis maar bij zorgboerderij ‘de Veldmuis’. We beginnen om 19.30 uur (inloop), start 19.45 uur en de afsluiting is rond 21.30 uur. Het thema is “Het goede leven”.

Doe je (weer) mee? ✉ mail: groothuisbezoek@vaartkerk.nl


NIEUWS UIT DE KERKRAADSKAMER

Sinds de gemeente vacant is, is er veel te bespreken tijdens de kerkenraadsvergaderingen. Zo ook op 29 september j.l. De kerkenraad maakt zich ernstig zorgen over het feit dat we tot op het moment dat ik dit schrijf geen ouderling en pastoraal medewerker voor Eemdijk Noord heb kunnen vinden. Op verschillende momenten en op verschillende manieren hebben we aangegeven dat er extra hulp nodig is. De respons is tot nu toe nog niet om over naar huis te schrijven.

Ds. Van Elderen was altijd zeer trouw in het bezoekwerk. Hij bezocht leden van 75 jaar en ouder intensief en ging ook altijd langs bij mensen die ernstig ziek waren of in het ziekenhuis gelegen hadden. Om dat gat op te vullen heeft de kerkenraad besloten om iemand te zoeken die deze taak wil overnemen. We denken daarbij in de eerste plaats aan een emeritus-predikant. Ook willen we die dominee vragen om in bijzondere diensten voor te gaan. Denk aan Heilig Avondmaal, doopdiensten en rouwdiensten.

Zo gauw we in deze missie geslaagd zijn, zullen we u dat melden.

Vergeet u de ledenvergadering op woensdag 4 november na de avonddienst van dankdag niet?


KINDERNEVENDIENST

Wist je dat er iedere zondag gewoon kindernevendienst is tijdens de dienst om 10.45 uur. Jullie kunnen gelijk bij binnenkomst naar het jeugdlokaal. Voor de kleinste is er ook oppas.

We kijken naar jullie uit!! Tot dan :-)

VACATURE

Het rooster is rond, maar het zou fijn zijn wanneer we wat meer vrijwilligers hebben. Wil jij een keer meehelpen met kindernevendienst of bij de oppas? Mail naar kindernevendienst@vaartkerk.nl

MEISJES/JONGENSCLUB

Diana zal dit jaar alleen de meisjesclub onder haar hoede nemen. Helaas hebben we wederom een seizoen geen jongensclub. We betreuren dit zeer en hopen dat ouders met kinderen in de leeftijd van groep 6 tm 8 zich geroepen voelen om samen met hulp de clubs te laten blijven bestaan. Mail naar jeugdraad@vaartkerk.nl als je zou willen helpen.

SAMEN IN GESPREK OLV DURK MUURLING

Zoals u wellicht al hebt vernomen komt Durk Muurling ons vanaf oktober versterken! Durk zal de 18+ catechese gaan begeleiden. Hier zijn we erg blij mee. Durk kent ons en we weten dat onze jeugd ook altijd graag met hem in gesprek gaat. Hij staat er om bekend om pittige vraagstukken niet uit de weg te gaan en duikt ook graag samen de Bijbel in om te kijken wat hier nu werkelijk wordt gezegd en hoe je dit kunt vertalen naar nu.

Deze 18+ catechese groep zal vanaf oktober iedere woensdagavond plaatsvinden om 19.15 uur tot 20.00 uur in de Kerkzaal van de Vaartkerk Eemdijk.

Om 20.15 uur is er aansluitend een gespreksgroep.


START HUISCATECHESE

Op zondagavond 11 oktober starten we weer met huiscatechese. Dit seizoen mogen we gebruik maken van de Hal van de School met de Bijbel.

We nodigen alle jongeren vanaf 12 tm 17 jaar uit om te komen. We starten iedere week om 19 uur. Zet je ‘m alvast in je agenda?

VACATURE

Je leest het hierboven goed, we hebben de groepen samengevoegd. Jeroen en Margreet zullen de leiding nog een seizoen op zich nemen. Wel zoeken we hulp! Vind jij het leuk om met jongeren in gesprek te gaan, jouw vragen wellicht over het geloof samen met ze te onderzoeken? Loop een keer mee en kijk of het geven van huiscatechese iets voor je is. Mail naar jeugdraad@vaartkerk.nl

GEBRUIKERSPLAN

Met ingang van 11 oktober volgen wij het advies om met niet meer dan 30 personen tegelijk aanwezig te zijn. Wilt u tijdens de inloop en uitloop in de kerk een mondkapje opdoen. Eenmaal op de plaats kan die natuurlijk af. Onze diensten blijven dus live te bezoeken in de Vaartkerk Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Daar er nu max 30 gemeenteleden aanwezig kunnen zijn per dienst, Hebben we twee diensten op de zondagochtend. Reserveren kan via app of telefonisch - 0630793142 (Diana Hartog-Hoolwerf).

LEES MEER>>

Belangrijk! Alles wat we bedenken is uiteraard onder voorbehoud. De overheid kan de regels wijzigen, omdat de ontwikkeling van het coronavirus daar om vraagt. Dan beweegt de Vaartkerk daar uiteraard in mee.


QR CODE VOOR GIVT VAARTKERK

Weet dat u iedere week gewoon de collecte kunt geven via GIVT, een app om online aan de Vaartkerk te geven (zie hier een eenvoudige video uitleg). Lukt u dat niet dan kunt u ook uw bijdrage overmaken naar IBAN NL41 INGB 0000 5128 00 o.v.v. Bijdrage via de Kerkomroep


DS. MARTIN SNATERSE

In verband met het vertrek van onze predikant Ds. R.J. Van Elderen zijn we verheugd jullie te melden dat wij een consulent hebben gevonden. Vanaf 20 september zal Ds. Martin Snaterse, predikant van de gemeente De Inham in Hoogland. Dinsdag 8 september heeft hij zich voorgesteld aan de Kerkenraad.

MODERAMEN

Vanwege deze vacature heeft de kerkenraad een moderamen gevormd. De leden zijn: Henry Wieldraaijer, Aletta Beukers, Albert Hoolwerf en Kerwin Huijgen. Zij stemmen iedere maand af in de kerkenraad.

MAATREGELEN IVM CORONAVIRUS

Iedere zondag zijn er weer live diensten rechtstreeks vanuit de Vaartkerk. Te volgen via www.kerkomroep.nl of via ons eigen Vaartkerk YouTube kanaal.

Privacyverklaring Vaartkerk

Hieronder vindt U een link naar het bestand met de volledige privacyverklaring van de Vaartkerk. Hierin staat beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan.

Link naar: YouTube Vaartkerk