KerkdienstenWelkom op de website van de Vaartkerk, de gereformeerde kerk op Eemdijk. De Vaartkerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).Live de kerkdienst kijken?

Klik op de button om naar YouTube of de Kerkomroep te gaan.

  

Nieuwsberichten


Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons dan op Facebook of WhatsApp. Aanmelden voor de WhatsApp-groep kan bij onze koster Diana Hartog-Hoolwerf. Om de week komt, in samenwerking met de Zuiderkerk en Adventkerk te Bunschoten-Spakenburg, ons kerkblad "De Kerkwijzer" uit.

GIVT Vaartkerk


Weet dat u iedere week gewoon de collecte kunt geven via GIVT, een app om online aan de Vaartkerk te geven (zie hier een eenvoudige video uitleg). Lukt u dat niet dan kunt u ook uw bijdrage overmaken naar IBAN NL41 INGB 0000 5128 00 o.v.v. Bijdrage via de Kerkomroep.

Startzondag


Zondag 19 september zal ons nieuwe seizoen van start gaan bij zorgboerderij De Veldmuis. Er is ook kindernevendienst. Na de dienst is er koffie en een lunch, waarvoor iedereen van harte wordt uigenodigd. Wilt u deelnemen aan de lunch? Geef u dan vóór 12 september op bij Diana Hartog-Hoolwerf.

Adventure Camp


Ds. Martin Snaterse


In verband met het vertrek van onze predikant Ds. R.J. Van Elderen is Ds. Martin Snaterse, predikant van de gemeente De Inham in Hoogland onze consulent.

MODERAMEN

Vanwege deze vacature heeft de kerkenraad een moderamen gevormd. De leden zijn: Henry Wieldraaijer, Aletta Beukers, Albert Hoolwerf en Kerwin Huijgen. Zij stemmen iedere maand af in de kerkenraad.

Pastoraal werker

Met het vertrek van ds. Van Elderen hebben we iemand nodig die het pastoraal werk voor ouderen en zieken op zich neemt en die indien nodig ook andere vormen van pastorale zorg op zich kan nemen. We zijn erg blij om u Dr. Bert de Leede uit Amersfoort voor te kunnen stellen die bereid is om deze taak op zich te nemen. Dr. Bert de Leede is niet helemaal een onbekende in onze gemeente. Hij heeft de afgelopen jaren enkele keren in onze gemeente gepreekt. Naast pastorale zorg zal Dr. Bert de Leede waar mogelijk rouw- en trouwdiensten leiden en af en toe voorgaan in de reguliere diensten.

Contactgegevens:

Email: pastoraalwerker@vaartkerk.nl

Mobiel: 06 23951816

NB: Ds. Martin Snaterse blijft onze consulent totdat er een nieuwe predikant gevonden is.

Vacature predikant

De Gereformeerde Kerk Vaartkerk te Eemdijk is in verband met het vertrek van ds. R.J. van Elderen op zoek naar een predikant (m/v). Klik hier voor meer informatie over deze vacature.

Financieel jaaroverzicht 2020

Nu we dit jaar (nog) geen ledenvergadering hebben, bieden wij u ter inzicht de verkorte jaaroverzichten aan. U kunt deze hieronder downloaden.

Verkort overzicht jaarrekening 2020.pdf

Zwo financieel overzicht 2020.xlsx

Gereformeerde kerk te Eemdijk DIA J2020 - verkort overzicht jaarrekening.pdf

Huize Roots


Vanaf januari 2021 steunt de diaconie een nieuw project: Huize Roots. Huize Roots biedt hulp bij verslavingen (net als het vorige project Waypoint). Sjaak en Mayke van de Mheen en hun 4 kinderen zijn in 2016 vanuit Eemdijk naar Zweden geëmigreerd om daar met HUIZE ROOTS een plaats te bieden in een rustige omgeving om o.a. hulp te bieden bij verslaving of wanneer je vermoeid of belast bent. Lees meer>>

Vacature huiscatechese en club

Lijkt het je leuk om met kinderen te werken in de leeftijd van 10 tot 14 jaar? Wij zoeken nieuwe leiding voor huiscatechese en de jongens/meisjesclub. We willen graag in oktober weer starten. Is dit iets voor jou? Neem dan contact onze nieuwe jeugdoudeling Jolanda Veldhuizen door een mail te sturen naar jeugdraad@vaartkerk.nl

Project Krahosa

Hieronder kunt u ook de nieuwsbrief van het ZWO Project Mali lezen - downloaden

Mali kerstnieuwsflits 2020.pdf

Privacyverklaring Vaartkerk

Hieronder vindt U een link naar het bestand met de volledige privacyverklaring van de Vaartkerk. Hierin staat beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan.

Privacyverklaring Vaartkerk