Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons dan op Facebook of WhatsApp. Aanmelden voor de WhatsApp-groep kan bij onze koster Diana Hartog-Hoolwerf. Om de week komt, in samenwerking met de Zuiderkerk en Adventkerk te Bunschoten-Spakenburg, ons kerkblad "Kerkwijzer" uit.

Noteer onderstaande diensten in je agenda!

Nieuws van de kerkenraad

De begroting voor het jaar 2023 is bekend. Klik hier om naar de publicaties te gaan.


Evangelisatiecommissie organiseerde wederom Sirkelslag Kids

Vrijdavond 4 november stroomde de School met de Bijbel vol met bijna 40 kinderen. De Evangelisatiecommissie van Eemdijk organiseerde wederom Sirkelslag Kids!

Maar liefst 4 teams werden er gevormd en onderling gingen zij de strijd aan. Ds. Clement opende de avond en legde uit dat je natuurlijk graag wilt winnen met een spel, maar dat Jezus het nog belangrijker vindt dat we het samen met elkaar doen. Iedereen mag mee doen, meedoen is belangrijker dan Winnen! Ruim 1,5 uur werden er diverse opdrachten gedaan. Er zijn puzzels opgelost, collages gemaakt, ballen hoog gehouden, domino banen gemaakt en we hadden echte lenige limbo dansers in ons midden. De Evangelisatiecommissie deelde een heerlijk stukje hart uit en in de pauze was er lekker wat chips met wat drinken. Ook de vrijwilligers (Juryleden, Spelleiders, hulpjes) mochten daarvan meegenieten als dank voor hun hulp.

Landelijk doen er wel 350+ groepen mee jaarlijks met Sirkelslag. Gezamenlijk werd er ook geld gedoneerd voor de arbeidsmigranten in Qatar. Op Eemdijk hebben de groepen de volgende scores behaald:

1e - Groep olv Joost en Sander Griffioen: 395 punten

2e - Groep Patrick Koops en Lianne Clement: 355 punten

3e - Groep Ingrid Koops en Marien Clement: 353 punten

4e - Groep Willemijn Huijgen en Mark Nieuwboer: 339 punten

Op de avond zelf is er 82,90 euro opgehaald voor Qatar, maar dit wordt nog iets meer, sommige waren het vergeten. Zodra alles binnen is rond de Evangelisatie commissie het bedrag naar boven af :-).

Ds. Griffioen bedankte alle vrijwilligers en de Evangelisatiecommissie. Na het dankgebed, kregen alle kinderen voor hun deelname nog een heerlijke prijs mee naar huis. De reactie van de kinderen was duidelijk: Zij willen graag volgend jaar weer meedoen!

Gi-ga-groen!

Zondag 9 oktober was er de jaarlijkse Gezin-School-Kerkdienst met als thema "Gi-ga-groen!". Kinderen hebben de dienst voorbereid met prachtige knutselwerken. In de morgendienst waren deze werkjes te bewonderen. We vieren samen, jong en oud, dat God de Schepper is van heel de aarde, dat Hij nog steeds voor Zijn schepping zorgt en dat wij daarbij worden ingeschakeld.

We zijn weer begonnen!

We zijn weer begonnen! Het winterseizoen is ingeluid met een startweekend. Zaterdag 24 september begon het weekend met Adventure Camp bij Zorgboerderij De Veldmuis. Het kamp zat vol leuke uitdagingen, zoals slootje springen en een survivaltocht. De nacht werd doorgebracht in tenten. Zondag 25 september begon met een openluchtdienst. Onverwacht brak het zonnetje even door. Ds. Neeltje Rietveld-de Jong ging voor in de dienst en er was muzikale ondersteuning van band Zayin. Aansluitend werd er met elkaar koffie gedronken en was er een lunch. Ook de kinderen konden zich prima vermaken met de dieren en de speeltuin. Het was een geslaagd weekend!

Klik hier voor meer foto's van het startweekend.

De fietspuzzeltocht was een succes

Op tweede pinksterdag vond een fietspuzzeltocht plaats vanuit de Vaartkerk. Om 10.00 uur verzamelden circa 35 gemeenteleden van 1 tot 88 jaar en werden de teams ingedeeld. De fietstocht was enigszins ingekort vanwege dreigende regenbuien. Na de koffie met wat lekkers gingen de teams van start. Via de pont en het gemaal van Eemnes ging het met wind tegen naar het trekpontje over de Eemnesser Vaart. Daar vielen de eerste regenbuien, maar iedereen vervolgde vol goede moed de weg door de polder richting Eembrugge. Vanaf de brug in Eembrugge was de wind in de rug en arriveerden de eerste deelnemers na anderhalf uur weer terug in de kerk. Na zich te hebben opgewarmd met een kop koffie of chocolademelk werd de fietstocht afgesloten met een gezamenlijke lunch. Voor volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar, zij het met de hoop op wat beter weer.


Klik hier voor meer foto's.

Eemdijk helpt Oekraïne

Een groep enthousiaste burgers uit Eemdijk is een initiatief gestart om mensen uit Oekraïne te helpen. Door de verschrikkelijke oorlog is het land verscheurd en zijn gezinnen opgesplitst wetende dat zij elkaar misschien nooit meer zullen zien. De beelden zijn hartverscheurend. Vrijdag 18 maart mocht Eemdijk een grote groep Oekraïnse vluchtelingen opvangen. Onder de naam 'Eemdijk helpt' zetten veel vrijwilligers uit de drie kerken van Eemdijk zich in om deze mensen een warm welkom te heten en komende tijd te begeleiden. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Of wilt u zich inzetten als vrijwilliger? Klik op onderstaand logo om naar de website te gaan:


Geslaagde ouderenmiddag

Op vrijdag 9 april was er een gezellige middag/avond georganiseerd voor onze 65-plussers. We zijn dankbaar dat dit na twee jaar weer mogelijk was en dat we een mooie opkomst hadden. Het was een gezellig samen zijn met een quiz en bingo en er was ruimte voor fijne gesprekken en een persoonlijke ontmoeting met onze nieuwe dominee Neeltje Rietveld-de Jong. Er werd een heerlijke maaltijd geserveerd, die werd afgesloten met een ijsje van Mink. We kunnen terugkijken om een zeer geslaagde middag!

Klik hier voor meer foto's.

Nieuwe predikant van de Vaartkerk: Neeltje Rietveld-de Jong

Kennis maken en voorbereiden

Op zondag 9 januari was ik voor het eerst te gast in de dienst van de gemeente Eemdijk. Daarvoor waren er natuurlijk wel gesprekken geweest met de beroepingscommissie, maar dit was de eerste kennismaking met een iets groter deel van de gemeente. En die kennismaking was heel goed. De sfeer in de dienst, de belangstellende gezichten bij het gesprekje met dominee Snaterse en de hartelijke ontmoetingen in de school naderhand.

Ik hoop dat de eerste maanden na mijn bevestiging (op zondag 27 maart om 15 uur in de Vaartkerk) net zo hartelijk zullen zijn. Die eerste maanden zullen toch vooral in het teken van kennismaken staan. Kennismaken met gemeenteleden, van heel jong tot veel ouder. Ik hoop velen van u te ontmoeten, al zal het natuurlijk niet mogelijk zijn om voor de zomer al bij iedereen langs te gaan 😊. Laat het vooral weten als u een bezoek op prijs stelt, dan kijken we wat er mogelijk is.

Daarnaast wil ik graag kennismaken met alle groepen en clubs waar mensen bij elkaar komen en waar dingen georganiseerd worden. Om eerst maar eens van jullie te horen waar jullie mee bezig zijn en waar jullie naar verlangen en hoe ik daarin van betekenis kan zijn.

Ook kennismaken met de andere kerken op Eemdijk staat op het programma. Dat gebeurt ook gelijk al in de eerste maand, vooral tijdens de Stille Week, in de gezamenlijke vieringen waarin we samen stil worden en ons voorbereiden op het Paasfeest. Heel mooi om elkaar juist in die week te leren kennen, in het geloof en de hoop die ons bindt.

Ik zie er naar uit om aan die maanden te beginnen. Maar eerst komt de bevestiging. Ook daar zie ik naar uit. Ik schreef het al in de aannamebrief: het zal de eerste keer zijn dat ik bevestigd word en daarmee is het ook best een ‘groot’ moment.

De bevestiging is meer dan het begin van een nieuwe baan, of van een nieuwe loopbaan. Het is ook een moment van roeping en wijding. Roeping door de gemeente Eemdijk – en in hen hoor ik een roep van God zelf – en wijding van mij aan het werk dat mij wordt toevertrouwd.

Zo is de bevestiging een opdracht, maar ook een belofte. Natuurlijk beloof ik dat ik mijn best zal doen, maar boven dat geloof ik dat de kerk, ook die op Eemdijk, van God is en dat Hij zelf met ons mee gaat en ik bid dat Hij mijn werk hier zal bevestigen.

Neeltje