Ontmoeting en Inspiratie

Ontmoeting & Inspiratie (voorheen Vorming & Toerusting) is ons activiteitenprogramma en leerhuisprogramma. De commissie is van twee kerken samen, namelijk de Vaartkerk op Eemdijk en de Gereformeerde kerk Bunschoten-Spakenburg. Sommige activiteiten zijn nog interkerkelijker, zoals Alpha.

Het doel van Ontmoeting en Inspiratie (voorheen Vorming en Toerusting) is middels activiteiten mensen ontmoeten en inspiratie krijgen om met Gods woord bezig te zijn. De één doet dat door Bijbelstudie, de ander door te zingen of te tekenen. Weer een ander zoekt de stilte op. De activiteiten worden georganiseerd vanuit de Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg. Er is een voorlopig programma gemaakt voor het seizoen 2022-2023.

Klik hier voor een overzicht van de activiteiten en meer informatie over Ontmoeting en Inspiratie.

Wilt u zich aanmelden voor een activiteit? Stuur dan een mail naar ontmoetingeninspiratie@gkbs.nl



Een goed gesprek in de wijk


Donderdagavond 15 september om 19.45 uu

Adventkerk

Gastspreker Ds. Nynke Dijkstra


Wat bedoelen we met pastoraat - hoe zwaar is dat - of het gewoon meeleven bijvoorbeeld zoals ook een wijkdame doet? Wat is goed luisteren? Hoe gaan we om met verschillen in geloofsbeleving?
Ook voor diakenen; betrokken naar elkaar zijn, doen we samen!

Motortoertocht: Toeren langs ’s Heren wegen


Zaterdag 24 september


De eerste christenen werden ooit eens mensen van de Weg genoemd. Hoe mooi is het dan om met elkaar onderweg te zijn. En wel in de vorm van een motortoertocht! Na een moment van gebed en bezinning, wordt het tijd om de wind te voelen waaien en gaan we toeren.


Aanmelden? Uiterlijk 20 september mailen naar ontmoetingseninspiratie@gkbs.nl of via ds. Karsten van Staveren.

Tafelgesprekken over leven en dood


4 oktober, 18 oktober, 1 november en 15 november van 10.00 tot 11.30 uur

Ds. Karsten van Staveren


We zeggen wel eens de dood hoort bij het leven. En toch blijkt een gesprek over de dood vaak een taboe. Dit is een kans om naar elkaar te luisteren, verhalen te delen en te delen wat je hebt ontdekt over het leven aan de hand van thema’s als leven, hopen, sterven en herinneren.

Omega

Voor wie zoekt naar een evenwichtig, realistisch en radicaal geloof


Donderdagavond 22 sept, 6 okt, 20 okt, 3 nov, 17 nov, 29 nov, 1 dec en 15 dec om 20.00 uur

Ds. Ruben Werrie en Karin Timmerman


Wie heeft er geen last van dat we zo snel geneigd zijn dingen tegen elkaar uit te spelen? Was Jezus mens of God, moeten we bidden of werken, verstand of geloof, wil God wel of niet genezen, en ga zo maar door… Het evangelie zit vol ogenschijnlijke tegenstellingen. Eigenlijk kun je zeggen dat het kruis de ultieme paradox is: sterven en overwinning. Dit is het mysterie van ‘en/en’ (in plaats van ‘of/ of’). Het is een gesprekskring waar we gebruik maken van video’s als inleiding.

Bible-journaling


Dinsdagavond 27 sept, 15 nov, 17 jan, 14 maart


Bible Journaling is tekenen, schrijven, handletteren, schilderen, plakken en stempelen in de Bijbel om bezig te zijn met het woord van God. Teksten die je al vele keren las, gaan weer leven door deze creatieve verwerking. Je kunt je per avond opgeven.

Bijbelstudie Jesaja


Dinsdagavond 15 nov, 22 nov, 6 dec en 20 dec

Dr. Bert de Leede


Wat staat ons te wachten? We lezen uit de hoofdstukken 56 tot 66 van het bijbelboek Jesaja. Ze passen heel goed in deze weken rond de laatste zondag van het kerkelijk jaar (20 november) en de vier weken van Advent, op weg naar Kerst.