Diaconie

De diaconie is er om waar nodig bij te staan in het zoeken naar oplossingen voor sociale of financiele nood. Zij draagt daarnaast verantwoordelijkheid voor de collectes.

Berichtje van de diaconie van de Vaartkerk in Eemdijk:

Wij zijn gekozen leden van de kerkenraad met als taak het verzorgen van hulp aan behoeftigen. Wij willen ons dienstbaar opstellen en hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Wij krijgen een bepaald gedeelte van het budget van de kerk toegewezen. Regelmatig is er ook een collecte tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie. Wij roepen mensen op om te geven en te ontvangen, want eigenlijk is iedereen diaken. Iedere gedoopte wordt geacht dienstbaar te worden aan anderen.

Omdat de PKN geadviseerd heeft om de geldstromen te scheiden, functioneren wij als diaconie vanaf vorig jaar voor het eerst als een zelfstandig orgaan met een eigen rekening, hiervoor deed de boekhouder in opdracht van de diaconie de financiën.

De diaconie zorgt waar nodig voor financiële ondersteuning. De diaconie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad. Wij willen dus dienen, steunen en helpen waar nodig is.

Vroeger richtte de hulp zich op zieken, armen, wezen en weduwen binnen Nederland. Je had toen nog geen bijstand, maar omdat de verzorgingstaat zich steeds meer terugtrekt, komen er steeds meer doelgroepen voor de diaconie: psychiatrisch patiënten, verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen, werklozen, mensen die niet meer rond kunnen komen met hun inkomen enz.

Tegenwoordig geven we regelmatig giften aan hulpverleningsorganisaties.

Daarnaast verzorgen we ieder jaar een ouderenmiddag. Dit doen we in samenwerking met één van de vrouwenverenigingen. Dit is een gezellige middag en avond voor de 65 plussers, met een thema en een vrolijke noot. De 65 plussers die zelf geen vervoer hebben of hulp nodig hebben bij het vervoer, die halen wij op en brengen ze weer thuis.

Tevens verzorgen we de Kerstpakketten, we stellen de pakketten samen met goederen uit de wereldwinkel en brengen die bij de 70 plussers en de zieken in onze gemeente.

Sinds kort verzorgen we ook gezamenlijke projecten met de ZWO. We willen ons bijvoorbeeld aankomend jaar gaan richten op de plaatselijke voedselbank, door bijvoorbeeld zelf te gaan helpen of met voedsel en/of financieel te gaan ondersteunen.

We hebben ook acties voor bepaalde doelen, dit doen we vaak in combinatie met wat ons aangereikt wordt vanuit de collectemomenten van de Protestantse Kerk. Voor bijvoorbeeld Zending, Werelddiaconaat enz.

Wij hopen u/jullie zo een beetje inzage te hebben gegeven in onze werkzaamheden als diaken.

ANBI