Project KraHoSaProject KraHoSa in Mali

Het nieuwe jaar 2020 is alweer in volle gang. Ook in Bamako zijn de scholen na de decembervakantie weer begonnen. In Mali is de situatie er helaas niet beter op geworden. Islamitische Staat is vooral in Afrika weer in opmars. Ze winnen vooral terrein in de straatarme Sahel met als speerpunt Mali. Er zijn in Mali afgelopen jaar meer burgerslachtoffers gevallen en er zijn daar vergeleken met 2018 zeven keer meer Malinezen op de vlucht geslagen. Laten we hopen dat de situatie niet nog verder verslechterd.

Afgelopen 10 december kreeg ik ook nog een triest bericht uit Mali. Hassan, een man die ik al jaren ken, is overleden. Hassan heeft onze vader ook goed gekend. Hij was een stuk jonger dan onze vader en hij werd dan ook steevast ‘jeune’ genoemd door Hassan. Toen mijn vader en ik nog samen in een hotelletje in Bamako sliepen, hing Hassan regelmatig even over het muurtje om een praatje te maken. Afgelopen februari heb ik hem nog gezien en ben ik achterop de brommer naar zijn huis gereden. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. Vanuit Nederland wensen wij zijn vrouw, kinderen en iedereen die hem heeft gekend veel sterkte.

Gelukkig is er ook vrolijker nieuws. De scholen draaien nog steeds goed onder de bezielende leiding van Keita Sayon en zijn team. Wij hebben afgelopen jaar weer veel donaties mogen ontvangen van onze trouwe particuliere sponsors en van diverse organisaties Ook heeft de Vaartkerk in 2019 ons project weer gesteund. Met de collecte tijdens de kerstdienst op 24 december jl. als afsluiter. Wij zijn hier heel dankbaar voor. De kofferbakverkopen zijn ook dit jaar weer een succes geweest. Douwe Egberts punten stromen ook nog steeds gestaag binnen en zijn nog steeds meer dan welkom.

Wij hebben in 2019 weer meer kinderen naar school kunnen sturen. Op het Fraternité 3 extra kinderen. Het aantal dat daar nu naar school gaat is 15. Op het Lycée zijn er twee leerlingen bijgekomen. Daar staat het aantal nu op 17. Voor 8 kinderen wordt er nog een tegemoetkoming betaald in de studiekosten.


Afgelopen september is er ook een buitenkraantje bij het Lycée geplaatst. Dit is erg handig en hier zijn ze erg blij mee. In februari had ik ook een aantal dierenposters met het ABC erop meegenomen om de eerste en tweede klas mee op te fleuren.

Mijn volgende bezoek staat gepland in 2021. Mijn broer gaat dan waarschijnlijk ook weer mee. Even speelde het door mijn hoofd om ook in februari 2020 te gaan. Ik voel me daar altijd erg thuis en ik vind het ook erg fijn om iedereen weer te zien.

Van dit plan ben ik toch afgestapt. Nu hebben wij Keita Sayon, de directeur uitgenodigd om naar Nederland te komen. Hij was erg blij met de uitnodiging en zijn familie was door het dolle heen. Hij heeft nu zijn paspoort aangevraagd en de visumaanvraag wordt eind februari gedaan. De bedoeling is dat hij half april voor twee weken komt. Ik zal met hem een aantal scholen gaan bezoeken om hem kennis te laten maken met het Nederlandse onderwijs. Op de basisschool wil ik laten zien dat je met eenvoudige educatieve spelletjes en activiteiten die niets of bijna niets hoeven te kosten, hele leuke lesvormen kan aanbieden. Ik hoop dat hij dit aan zijn team kan overbrengen en dat ik in 2021 in Bamako zelf ook in de klas kan laten zien wat voor werkvormen er mogelijk zijn om zo wat variatie in de lessen aan te brengen. Met name in de eerste, tweede en derde klas. Daar hebben de kinderen nog wel eens moeite om de hele dag bij de les te blijven.

Natuurlijk nemen wij hem ook mee op sleeptouw  door ons mooie Nederland. Wij kijken erg uit naar zijn bezoek. Wij spreken de hoop uit dat 2020 weer net zo succesvol mag worden voor ons project als 2019.

Hartelijke groeten en tot de volgende nieuwsflits,

Eddy, Anja en Roelie Kramer


Dit project wordt niet gesteund door Kerk In Actie, heeft geen ANBI-status, heeft geen directeur, geen kantoor of grote organisatie achter zich. Het bestaat slechts uit twee zussen en een broer, de kinderen van de oprichter van de scholen wijlen Gert Jan Kramer, die zich belangeloos en op vrijwillige basis hiervoor inzetten. Wilt u zelf ook bijdragen? Een gift overmaken kan op rekeningnummer NL69ABNA 0441458637 t.n.v. A.G. Kramer te Amersfoort, o.v.v. Scholenproject Bamako. Kijk ook eens op facebook: www.facebook.com/ScholenprojectLGJKBamako

Met vriendelijke groet, Dick Dijkhuizen