VAARTKERK

Project KraHoSaProject KraHoSa in Mali

Na 2 jaar weer een ooggetuigenverslag uit Mali van het scholenproject, dit keer geschreven door mijn broer Eddy.

Donderdag 16 februari ben ik, samen met mijn zus Anja en met onze uitstekend werk verrichtende tolk Erica vertrokken richting Bamako. Voor mij en Erica was het de eerste kennismaking met het project van mijn vader, voor mijn zus de zesde keer. Wat kunnen we terug kijken op een fantastische belevenis, die overigens niet enkel uit hoogtepunten bestond. Wel wanneer we kijken naar het enthousiasme van de leerlingen, die met beide handen elke dag hun kansen aangrijpen op een betere toekomst, beginnend met onderwijs. Hierbij gesteund door gedreven docenten, en dat in één van de armste landen van de wereld, in een samenleving waar de kansen beslist niet voor het oprapen liggen en wij het idee hadden soms in de 16de eeuw rond te lopen. Dan hebben we een "dieptepunt" te pakken. Het moet toch niet mogelijk zijn dat gezinnen met drie kinderen van 1 dollar per dag moeten rondkomen, terwijl de machthebbers in hun residenties beslissen dat een vliegveld voor tientallen miljoenen euro's dient te worden gerenoveerd. Dit vanwege een Afrikaanse top die wordt georganiseerd.

Terug naar het project en het enthousiasme van de leerlingen. We waren zeer onder de indruk van onze bezoeken aan het Fraternité en het Lycée Gérard Jean Kramer. Daar zagen we ook met eigen ogen dat onze vader nog in de harten van velen zit. Er werden lessen Engels gevolgd op beide scholen, terwijl op het Fraternité door de allerkleinsten met een aanwijsstok, soms zwaarder dan de leerling, vanaf het bord het alfabet werd geleerd.


Ook werden 2 fantastische feesten bezocht, op zijn Afrikaans georganiseerd, dus dat werkte soms wel op onze lachspieren. Ook de stroom viel een aantal keren uit, wat ook niet ongebruikelijk is. We werden getrakteerd op het artistieke kunnen van de leerlingen, dit vaak begeleidt door fantastische Afrikaanse muziek. De Malinees/ Togolese Toofan was daarbij zwaar favoriet en bij het draaien van zijn nummer Teré Teré was men niet meer te houden. Voor ons was speciaal bij de kleermaker op maat Afrikaanse kledij gemaakt met de stof van het schooluniform van het LGJK zodat wij bij het culturele feest goed voor de dag konden komen. Tijdens het feest werden er ook nog prijzen uitgedeeld voor de vier beste leerlingen van het Lycée.

Ook werd er met directeur Sayon Keita over de toekomst van beide scholen gesproken, waarbij wij grote steun hadden van Erica. Inhoud van deze gesprekken was onder meer de staat van onderhoud van beide scholen, het niveau van de onderwijsmiddelen (boeken) en het leerlingenaantal. Grappig om te ervaren was dat tijdens deze gesprekken met Keita een ieder op zijn Afrikaans in en uit liep, voor niemand was dit overigens een probleem. We dompelden ons heerlijk onder in de Malinese chaos.

Het viel ons trouwens op dat de beide scholen er nog heel goed uit zagen, met het onderhoud was niets mis. Wel viel een gebrek aan leermaterialen op, waardoor veel door docenten op het bord moest worden geschreven. Een aantal leerlingen loste dit weer op door met hun mobieltje opnames te maken, zodat niet alles hoefde worden opgeschreven.

Verder is afgesproken dat wij met ingang van schooljaar 2017/2018 vijf leerlingen extra gaan ondersteunen. Dan komt het totaal op 15 leerlingen. Later volgt hier meer informatie over. Ook gaat Keita op zoek naar meer leerlingen voor het LGJK. Voor 20 nieuwe leerlingen gaan wij een tegemoetkoming in de studiekosten geven gedurende drie jaar van 30 euro per leerling. Dit zijn leerlingen waar de overheid geen subsidie meer voor geeft. Zij betalen de studiekosten zelf. Door een tegemoetkoming in de studiekosten aan te bieden, hopen wij dat het LGJK meer leerlingen kan werven. Meer leerlingen betekent ook weer extra inkomsten voor de school.

Mijn zus en Erica zijn ook naar de plaatselijke Rotary geweest. Om kennis te maken en een samenwerking met het LGJK en de Rotary tot stand te brengen met als doel dat de Rotary een geldbedrag beschikbaar gaat stellen voor het LGJK. Wij houden jullie op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Met een aantal docenten is een klein interview afgenomen. Ook de tien sponsorleerlingen hebben een klein verhaal geschreven. In de komende nieuwsflitsen komen wij hier op terug.

Kortom, wij kunnen terugkijken op een fantastisch bezoek aan beide scholen! We sluiten af met een dank aan alle belangstellenden en sponsors voor de support gegeven aan dit project. Door jullie steun kan het werk van onze vader door de leraren, en in het bijzonder door Sayon Keita, worden voortgezet.

Hartelijke groeten en tot de volgende nieuwsflits,

Eddy, Anja en Roelie Kramer


Dit project wordt niet gesteund door Kerk In Actie, heeft geen ANBI-status, heeft geen directeur, geen kantoor of grote organisatie achter zich. Het bestaat slechts uit twee zussen en een broer, de kinderen van de oprichter van de scholen wijlen Gert Jan Kramer, die zich belangeloos en op vrijwillige basis hiervoor inzetten. Wilt u zelf ook bijdragen? Een gift overmaken kan op rekeningnummer NL69ABNA 0441458637 t.n.v. A.G. Kramer te Amersfoort, o.v.v. Scholenproject Bamako. Kijk ook eens op facebook: www.facebook.com/ScholenprojectLGJKBamako

Met vriendelijke groet, Dick Dijkhuizen