Gebruikersplan

Uitgangspunten:

 1. De kerkenraad mandateert de koster om de Corona-veiligheid in het gebouw te realiseren. De kerkenraad blijft eindverantwoordelijk.  De koster kan voor de uitvoering van de werkzaamheden gemeenteleden vragen om haar te assisteren.
 2. De koster zorgt voor:
  • Het plaatsen van ontsmettingsmiddelen en doekjes bij de ingang van de kerk en in de toiletten
  • Het ontsmetten van zitplaatsen, deuren en andere objecten die door gebruikers van de kerkzaal worden aangeraakt.
  • Het luchten van de kerkzaal
 3. De koster of assistent vraagt de bezoekers de gepaste afstand te houden zowel bij de in- als uitgang handhaven als ook bij plaats nemen in de kerkzaal. Gezinsleden mogen wel naast elkaar zitten.
 4. Bijdrage in de collectes kan via GIVT, bankrekening van de kerk of door een gift in de collectezakken bij de uitgang.
 5. Er mag kindernevendienst en oppas gehouden worden.
 6. Andere activiteiten dan de wekelijkse kerkdiensten steeds na overleg met de koster.

Praktische uitwerking:

 1. Binnenkomst: Toegang via de hoofdingang naar de kerkzaal. Er staat desinfectiemateriaal in de hal.
 2. Extra schoonmaak na de dienst: preekstoel, banken, deurkrukken, collectepotten, wc’s, orgel en orgelbank. Leden van beamteam reinigen zelf de apparatuur en de tafel. Luchten van de kerkzaal.
 3. Communicatie: via website en beamer.


Vastgesteld op 25 september 2021